Általános szerződési feltételeink

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Senio Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 223.; cégjegyzékszáma: 15-09-071666; adószáma: 13999292-2-15; elektronikus elérhetősége: info@csempewebaruhaz.hu; képviseli: Malakuczi Zsolt ügyvezető; a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mind a Magyarország területén belül, mind a Magyarország területén kívül nyújtott, minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.csempewebaruhaz.hu weboldalakon (a továbbiakban: Webáruház) található elektronikus piactéren keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre mind Magyarország területén belül, mind Magyarország területén kívül, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Webáruház online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. Webáruház online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Webáruházban a vásárlás nem kötött regisztrációhoz, ugyanakkor a megrendelés feladásával Partner kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).

1.4. Ügyfélszolgálat: Senio Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyfélszolgálati iroda helye: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 223.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P:8-17.-ig

Telefon:  06 70 382 5534

Internet cím: www.csempewebaruhaz.hu

E-mail: info@csempewebaruhaz.hu

1.5. Panaszkezelés, panaszügyintézés:

Amennyiben észrevétellel szeretne élni a kapott termék állapotával, minőségével kapcsolatban, forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz.

Észrevételét írásban, e-mailen vagy postai úton jelezheti.

Panaszkezelés folyamata:

észrevételét kérjük jelezze írásban, e-mailen vagy postai úton Ügyfélszolgálatunknak
amennyiben a terméket kifogásolja, és a kifogás szemmel látható, kérjük, készítsen fotókat, melyeket küldjön el az Ügyfélszolgálat e-mail címére
Ügyfélszolgálatunk felveszi a Partnerrel a kapcsolatot 1-2 munkanapon belül a további teendők megbeszélése érdekében, valamint szükség esetén a jegyzőkönyv felvétele érdekében.

A panasz elbírálási ideje maximum 30 munkanap.

Termékcsere esetén az átfutási idő a panasz elbírálásától számított maximum 30 munkanap.

Amennyiben nem ért egyet a panaszkezelés módjával, észrevételét jelezheti a info@csempewebaruhaz.hu email címre küldött levelében.

 2. Megrendelés

2.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze Ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk.

Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálatunk adatait az előző pontban találja.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Szolgáltató a szállítási költség változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő téves árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától.

2.4. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Amennyiben Partner, valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki Szolgáltatót, a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Továbbá Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a Partner jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.5. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.6. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, írásban megerősíteni. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az írásbeli megerősítés tartalmazza:

a) az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az elállás joga nem illeti meg;

b) a vállalkozás azon telephelyének címét, ahol a Partner a panaszait érvényesítheti;

c) az esetleges jótállás feltételeit;

Amennyiben e visszaigazolás (írásbeli megerősítés) az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 3. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek

3.1. A szállítási költség a termékek súlyától és térfogatától függ, Magyarország egész területén egységes. A fizetési / átvételi mód kiválasztásához és az ahhoz tartozó, összes rendelt termékre vonatkozó pontos szállítási díj kiszámításához kérjük helyezze a kiválasztott termékeket a Kosarába. Ezután a Kosárra kattintva lesz látható a szállítási költség. A rendszerünk minden esetben az Önnek  legkedvezőbb szállítási költséget kalkulálja.

3.2. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató a Partnerrel előzetesen leegyeztetett időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. Szolgáltatót a Partner által tévesen és /vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A megrendelt terméket Partner előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 223.). Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, ez esetben a kárveszélyviselés Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, ez esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át.

3.3. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

A kiszállítás minden esetben házig történik, a Szolgáltató saját autójával vagy futárszolgálattal. Házhozszállításunk a megrendelt termékek emeletre felhordását, lakásba történő bepakolását nem tartalmazza.

3.4. Fizetési módoknál az utánvétel és az előre utalás lehetőségek közül választhat a Partner.

 4. Garancia, szavatosság

4.1. A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő, illetve a gyártó által biztosított jótállási feltételeket biztosít, amely termékenként eltérő lehet.

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, valamint a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak irányadóak. A garanciális jogokat a garancialevélen megjelölt elérhetőségeken keresztül lehet gyakorolni. Amennyiben csak számlát kapott ez esetben a Ügyfélszolgálatunk az ügyintézője a termék garanciális folyamatainak.

Amennyiben Szolgáltató hibásan teljesít, a Partnert szavatosság illeti meg. A szavatosság a hibás teljesítés objektív, kimentést nem tűrő jogkövetkezménye, amely Szolgáltatót a törvény alapján terheli.

Szolgáltató akkor teljesít hibásan, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A terméknek tehát a teljesítés időpontjában kell hibátlannak lennie, így amennyiben a hiba már az eladáskor is bizonyíthatóan fennállt, a Partnert megilleti a szavatosság. Azonban ha a Partner a hibát a szerződés létrejöttekor ismerte, vagy azt ismernie kellett, Szolgáltató mentesül a felelősség alól.

A szavatossági időtartam 2 év, amely két részre tagozódik:

a.) A teljesítést követő 6 hónapon belül felmerült hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba a termékben már az eladáskor benne volt. Amennyiben ezzel Szolgáltató nem ért egyet, neki kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárlást követően, Partner hibájából keletkezett. Ha ezt bizonyítani nem tudja, vagy nem akarja, a reklamáció jogosnak minősül, s a Partner élhet a szavatossági jogok valamelyikével.

b.) A teljesítést követő 7. hónaptól kezdve a 2 éves időtartam végéig a fenti vélelem már nem áll fenn, így amennyiben Szolgáltató nem ért egyet a Partner reklamációjával, a Partnernek kell bizonyítani, hogy a hiba a termékben az eladáskor már benn volt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, csak akkor élhet a szavatossági jogok valamelyikével.

A szavatossági igények Partnert két lépcsőben illetik meg:

1.)  Az első lépcsőben Partner kijavítást vagy kicserélést igényelhet. Partner a két lehetőség közül szabadon választhat, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

2.)  A szavatossági igények második lépcsőjére, az árleszállításra és az elállásra csak akkor lehet áttérni, ha a kijavításra vagy a kicserélésre a Partnernek nincs joga, vagy azokat Szolgáltató nem vállalja, vagy vállalja ugyan, de azt megfelelő határidőn belül, a Partnernek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tudja elvégezni. Az árleszállítás és az elállás közül is szabadon választhat a Partner, azonban jelentéktelen hiba miatt elállást nem igényelhet. Hogy mi minősül „jelentéktelen hibának”, az csak a konkrét eset ismeretében, vita esetén szakértő, végső esetben bírósági eljárás igénybevételével dönthető el.

Partner a választott szavatossági jogról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt azonban köteles az Szolgáltatónak megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A kijavítással a hibamentes állapotot kell visszaállítani. A szavatossági idő a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A javítás költségei a forgalmazót terhelik, időtartama 15 napnál nem lehet hosszabb. Ha ennyi idő alatt a kijavítás nem megoldható, cserét kell biztosítani, vagy át kell térni a következő szavatossági lépcsőre. Kicserélés vagy elállás esetén Partnertől a rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenés megtérítése nem követelhető. Elálláskor Partner részére a vételárat teljes összegében vissza kell fizetni a szállítási díj nélkül. Ez akkor is érvényes, ha a Partner a vásárláskor nem választott megfelelő méretet és a vételár visszafizetését követeli. Csere esetén a szállítási díjat a Partnernek kell állnia.

A reklamációt a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül kell szolgáltatónak írásban bejelenteni. Ez az időtartam azonban 2 hónapnál nem lehet hosszabb. A termék a hiba felfedezését követően természetesen nem használható tovább, csupán akadályoztatás esetén áll Partnernek hosszabb időtartam rendelkezésre a reklamáció bejelentésére.

A termék nem rendeltetésszerű használatából és helytelen beépítéséből fakadó meghibásodásokért, károkért Szolgáltató garanciát nem vállal! A szavatosság a termék gyári hibájára és az anyaghibáira vonatkozik!

Burkolólapokra reklamációt csak felburkolás előtt áll Szolgáltató módjában kezelni, felburkolás után csak a gyári paraméterekből eredő hibákat (kopásállóság, fagyállóság) tudja elfogadni.

5. Az elállás joga

Partner a csomag átvételétől számított 20 munkanapon belül a vásárlástól - figyelemmel a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-ára - indokolás nélkül elállhat, a termék visszaküldése esetén a teljes kifizetett összeget Szolgáltató visszatéríti Partner részére az alábbi feltételekkel:

·         A sértetlen (külső sérelmi nyomoktól mentes, hiánytalan állapotú) terméket Partner nevével, saját költségén visszaküldi Szolgáltató 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 223. szám alatti címére az eredeti számlával együtt, és Szolgáltató a termék ellenértékét legfeljebb harminc napon belül köteles visszatéríteni.

·         Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség, valamint Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését..

·         Az elállás joga alól az egyedi termékek jelentik a kivételt, mivel a vételárat visszakövetelni olyan termék esetén nem lehetséges, amelyet kifejezetten a vevői kérésre, egyedi igény alapján készítettek, rendeltek. (Az országba egyedi kérésre behozott csempék, padlólapok, termékek.) Szolgáltató nem kötelesek olyan termékek feltétlen visszavételére, amely a Partner személyéhez kötött, illetve amelyet a Partner egyedi utasításai vagy kifejezett kérése alapján szerezett be.

Elállási jogával a következő módokon élhet:

·         Ügyfélszolgálatunk felhívásával, telefonon

·         Szolgáltató info@csempewebaruhaz.hu e-mail címére küldött levelében

·         postai úton küldött levelében

·         személyesen

 6. Egyebek

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.